Foreign Nyan Cats made up of Perler Beads by Narutouzumaki1

  • British Flag Nyan Cat
  • Mexican Taco Nyan Cat
  • Irish Potato Nyan Cat
  • German Beer Nyan Cat